4 เรื่องเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่แตกต่างกัน จริงหรือ?

4 เรื่องเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่แตกต่างกัน จริงหรือ
4 เรื่องเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่แตกต่างกัน จริงหรือ

ความแตกต่างของผู้ชายกับผู้หญิงมีในหลายๆเรื่อง รวมถึงทัศนคติในเรื่องเพศด้วย ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดถึงความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในเรื่องเพศ แต่ความจริงใช่หรือไม่ ไปดูกัน

ผู้ชายคิดถึงเรื่องเพศมากกว่าผู้หญิง
ความคิดโบราณที่ว่าผู้ชายคิดถึงเรื่องเพศทุกๆเจ็ดวินาทีไม่เป็นความจริง เพราะในขณะที่ผู้ชายคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศบ่อยกว่าผู้หญิงพวกเขาก็ยังคิดเกี่ยวกับความต้องการของร่างกายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหารและการนอนหลับมากกว่าผู้หญิงด้วย

ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2011 ใน Journal of Sex Research นักจิตวิทยาได้ถามผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อบันทึกความคิดของพวกเขาตลอดทั้งวัน พวกเขาพบว่าผู้ชายคิดจะมีเพศสัมพันธ์ 18 ครั้งต่อวันกับผู้หญิง 10 ครั้งต่อวัน แต่ผู้ชายยังคิดถึงเรื่องอาหารและการนอนหลับที่มากขึ้นกว่าผู้หญิง นั่นแสดงให้เห็นว่าเพศไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดตลอดเวลา

ผู้ชายอยาก ‘เซ็กซี่’ & ผู้หญิงต้องการ ‘สถานะ’
จากการศึกษาจิตวิทยาวิวัฒนาการ พบว่าผู้ชายชอบมองหาผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้พวกเขามีลูกหลานที่น่ารักและมีสุขภาพดีในขณะที่ผู้หญิงมีความกังวลมากกว่าผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องสถานะว่าเธอกำลังอยู่ในฐานะอะไร เพื่อน แฟน หรือนางบำเรอ

ผู้หญิงมีความสุขทางเพศน้อยกว่าผู้ชาย
ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “ครอบครัวที่พวกเขาเป็นจริงจริงๆ” (WW Norton and Co. , 2009) นักวิจัยได้ถามผู้คนมากกว่า 12,925 คนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศของพวกเขา และพบว่าผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเพียงประมาณหนึ่งในสามของผู้ชายเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกันผู้ชายสำเร็จไปแล้วแต่ผู้หญิงยังอาจอยู่แค่ช่วงเริ่มต้น แต่ในความสัมพันธ์นี้ผู้หญิงถึง 79 เปอร์เซ็นต์สามารถถึงจุดสุดยอดทันผู้ชายได้ เพียงแต่ผู้ชายต้องเพิ่มช่วงกระตุ้นและมีการรอคอยเธอ

ผู้ชายชอบการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่จริงจังมากกว่าผู้หญิง
ความเชื่อนี้อาจไม่จริงเสมอไป เพราะการศึกษาปี 1989 นักวิจัยได้ให้ชายหนุ่มและหญิงสาวเข้ากลุ่มด้วยกันโดยคัดเลือกให้มีอายุใกล้เคียงกัน จากนั้นก็ได้เสนอเรื่องเพศแบบไม่จริงจังให้ ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 ของผู้ชายที่มีผู้หญิงเดินเข้ามาใกล้แล้วเสนอความต้องการนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อผู้หญิงถูกขอให้พิจารณาข้อเสนอสมมุติจากคนที่คุ้นเคยหรือมีเสน่ห์มากขึ้นพวกเธอจะเปิดกว้างมากขึ้น ในทำนองเดียวกันเมื่อชายและหญิงได้รับการขอให้พิจารณาการนอนหลับกับคนที่มีชื่อเสียงพวกเขาก็อาจรีบคว้าไว้