4 เรื่องเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่แตกต่างกัน จริงหรือ?

ความแตกต่างของผู้ชายกับผู้หญิงมีในหลายๆเรื่อง รวมถึงทัศนคติในเรื่องเพศด้วย ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดถึงความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในเรื่องเพศ แต่ความจริงใช่หรือไม่ ไปดูกัน ผู้ชายคิดถึงเรื่องเพศมากกว่าผู้หญิง ความคิดโบราณที่ว่าผู้ชายคิดถึงเรื่องเพศทุกๆเจ็ดวินาทีไม่เป็นความจริง เพราะในขณะที่ผู้ชายคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศบ่อยกว่าผู้หญิงพวกเขาก็ยังคิดเกี่ยวกับความต้องการของร่างกายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหารและการนอนหลับมากกว่าผู้หญิงด้วย ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2011 ใน Journal of Sex Research นักจิตวิทยาได้ถามผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อบันทึกความคิดของพวกเขาตลอดทั้งวัน พวกเขาพบว่าผู้ชายคิดจะมีเพศสัมพันธ์ 18 ครั้งต่อวันกับผู้หญิง 10 ครั้งต่อวัน แต่ผู้ชายยังคิดถึงเรื่องอาหารและการนอนหลับที่มากขึ้นกว่าผู้หญิง...